HTML – cele mai utilizate taguri

Am pregatit pentru voi o lista cu cele mai utilizate taguri HTML. Toate sunt recunoscute de majoritatea browserelor. Acest ghid este scris astfel incât sã fie cât mai concis posibil.  Comentariile si sugestiile sunt întotdeauna binevenite.  

ELEMENTE DE BAZÃ


Tip document <HTML></HTML> (început si sfârsit fisier)
Titlu <TITLE></TITLE> (trebuie sã fie în header)
Header <HEAD></HEAD> (informatii descriptive, cum ar fi titlul)
Corp <BODY></BODY> (corp paginã)
DEFINITIE STRUCTURALÃ


Mãrime font <H?></H?> (spec. defineste 6 nivele)
Mãrime cu aliniere <H? ALIGN=LEFT|CENTER|RIGHT></H?> [*]
Divizare <DIV></DIV>
Divizare cu aliniere <DIV ALIGN=LEFT|RIGHT|CENTER></DIV>
Citat <BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE> [*] (de obicei deplasat)
Evidentiere <EM></EM> (de obicei aplecat)
Evidentiere prin îngrosare <STRONG></STRONG> (de obicei îngrosat)
Citat <CITE></CITE> (de obicei aplecat)
Cod <CODE></CODE> (pt. listare cod sursã)
Exemplu output <SAMP></SAMP>
Input tastaturã <KBD></KBD>
Variabilã <VAR></VAR>
Definitie <DFN></DFN> (nu prea raspândit)
Addresa autor <ADDRESS></ADDRESS>
Font mare <BIG></BIG>
Font mic <SMALL></SMALL>
FORMAT DE PREZENTARE


Îngrosat <B></B>
Aplecat <I></I>
N3.0b Subliniat <U></U> (nu prea rãspândit încã)
Evidentiat <STRIKE></STRIKE> (nu prea rãspândit încã)
N3.0b Evidentiat <S></S> (nu prea rãpândit înca)
Subscript <SUB></SUB>
Superscript <SUP></SUP>
Masinã de scris <TT></TT> (se foloseste un font tipografic)
Preformatare <PRE></PRE> (nu se ignorã spatiile si liniile noi)
Dimensiune <PRE WIDTH=?></PRE> (în caractere)
Centru <CENTER></CENTER> [*] (pentru text si imagini)
N1.0 Clipire <BLINK></BLINK> (cel mai ocolit tag)
Mãrime font <FONT SIZE=?></FONT> (de la 1 la 7)
Schimbare mãrime font <FONT SIZE="+|-?"></FONT>
N1.0 Mãrime de bazã font <BASEFONT SIZE=?> (de la 1 la 7; implicit 3)
Culoare font <FONT COLOR="#$$$$$$"></FONT>
N3.0b Selectie font <FONT FACE="***"></FONT>
N3.0b Text pe mai multe coloane <MULTICOL COLS=?></MULTICOL>
N3.0b Distanta dintre coloane <MULTICOL GUTTER=?></MULTICOL> (implicit 10 pixeli)
N3.0b Dimensiune coloanã <MULTICOL WIDTH=?></MULTICOL>
N3.0b Distantare <SPACER>
N3.0b Tip distantare <SPACER TYPE=horizontal| vertical|block>
N3.0b Mãrime distantare <SPACER SIZE=?>
N3.0b Dimensiuni distantare <SPACER WIDTH=? HEIGHT=?>
N3.0b Aliniere <SPACER ALIGN=left|right|center>
LINK-URI SI GRAFICÃ


Link cãtre alt document <A HREF="URL"></A>
Link cãtre un target <A HREF="URL#***"></A> (în alt document)
<A HREF="#***"></A> (în acelasi document)
N2.0 Fereastra tintã <A HREF="URL" TARGET="***| |_blank|_self|_parent|_top"></A>
Definire target în document <A NAME="***"></A>
Relatie <A REL="***"></A> (nu prea rãspândit)
Relatie inversã <A REV="***"></A> (nu prea rãspândit)
Încãrcare imagine <IMG SRC="URL">
Aliniere <IMG SRC="URL" ALIGN=TOP|BOTTOM|MIDDLE|LEFT|RIGHT>
N1.0 Aliniere <IMG SRC="URL" ALIGN=TEXTTOP| ABSMIDDLE|BASELINE|ABSBOTTOM>
Alternare text <IMG SRC="URL" ALT="***"> (dacã imaginea nu este incãrcatã)
Mapare imagine <IMG SRC="URL" ISMAP> (cere un CGI)
Utilizare imagine mapatã <IMG SRC="URL" USEMAP="URL">
Definire mapare <MAP NAME="***"></MAP>
Definire regiune mapatã <AREA SHAPE="RECT" COORDS=",,," HREF="URL"|NOHREF>
Dimensiuni <IMG SRC="URL" WIDTH=? HEIGHT=?> (în pixeli)
Chenar <IMG SRC="URL" BORDER=?> (în pixeli)
Spatiu inconjurator <IMG SRC="URL" HSPACE=? VSPACE=?> (în pixeli)
N1.0 Browser cu rezolutie micã <IMG SRC="URL" LOWSRC="URL">
N1.1 Fortare client <META HTTP-EQUIV="Refresh" CONTENT="?; URL=URL">
N2.0 Inserare obiect http://URL (inserare obiect in paginã)
N2.0 Dimensiuni obiect http://URL
DIVIZORI


Paragraf <P></P> [*] (de obicei nu e necesarã închiderea tag-ului)
Aliniere text <P ALIGN=LEFT|CENTER|RIGHT></P> [*]
Linie nouã <BR> (un singur CR)
Eliminare spatiu din jurul textului <BR CLEAR=LEFT|RIGHT|ALL>
Linie orizontalã <HR>
Aliniere <HR ALIGN=LEFT|RIGHT|CENTER>
Grosime <HR SIZE=?> (în pixeli)
Lungime <HR WIDTH=?> (în pixeli)
N1.0 Lungime procentuala <HR WIDTH="%"> (procentaj din lãtimea paginii)
Linie solidã <HR NOSHADE> (fãrã aspect 3D)
N1.0 Linie text continuã <NOBR></NOBR> (previne trecerea la linie nouã)
N1.0 Trecere la linie nouã <WBR> (unde e nevoie)
LISTE


Liste nenumerotate <UL><LI></UL> (<LI> înainte de fiecare element al listei)
Compactã <UL COMPACT></UL>
Tipul bullet-ului <UL TYPE=DISC|CIRCLE|SQUARE> (pentru toatã lista)
<LI TYPE=DISC|CIRCLE|SQUARE> (acesta si urmãtorii)
Liste numerotate <OL><LI></OL> (<LI> înainte de fiecare element al listei)
Compactã <OL COMPACT></OL>
Tipul numãrãtorii <OL TYPE=A|a|I|i|1> (pentru toatã lista)
<LI TYPE=A|a|I|i|1> (acesta si subsecventele sale)
Numãr de început <OL START=?> (pentru toatã lista)
<LI VALUE=?> (acesta si subsecventele sale)
Liste de definitii <DL><DT><DD></DL> (<DT>=termen, <DD>=definitie)
Compactã <DL COMPACT></DL>
Liste menu <MENU><LI></MENU> (<LI> înainte de fiecare element al listei)
Compactã <MENU COMPACT></MENU>
Liste directori <DIR><LI></DIR> (<LI> înainte de fiecare element al listei)
Compactã <DIR COMPACT></DIR>
FUNDALURI SI CULORI


Imagine fundal <BODY BACKGROUND="URL">
Culoare fundal <BODY BGCOLOR="#$$$$$$"> [*] (ordinea este rosu/verde/albastru)
Culoare text <BODY TEXT="#$$$$$$"> [*]
Culoare link-uri <BODY LINK="#$$$$$$"> [*]
Link-uri vizitate <BODY VLINK="#$$$$$$"> [*]
Link activat <BODY ALINK="#$$$$$$"> [*]
(Mai multe informatii la http://werbach.com/web/wwwhelp.html#color)
CARACTERE SPECIALE (trebuie sa fie minuscule)


Caracter special &#?; (unde ? este un cod ISO 8859-1)
< &lt;
> &gt;
& &amp;
&quot;
Marcã înregistratã &reg;
Copyright &copy;
Spatiu neignorat &nbsp;
(Lista completã la http://www.uni-passau.de/%7Eramsch/iso8859-1.html)
FORM-URI


Definire form <FORM ACTION="URL" METHOD=GET|POST></FORM>
N2.0 Încãrcare fisier <FORM ENCTYPE="multipart/form-data"></FORM>
Cãmp input <INPUT TYPE="TEXT|PASSWORD|CHECKBOX|RADIO| IMAGE|HIDDEN|SUBMIT|RESET">
Nume cãmp <INPUT NAME="***">
Valoare câmp <INPUT VALUE="***">
Apãsat? <INPUT CHECKED> (checkbox si radio)
Dimensiune câmp <INPUT SIZE=?> (în caractere)
Dimensiune maximã <INPUT MAXLENGTH=?> (în caractere)
Listã de selectie <SELECT></SELECT>
Nume listã <SELECT NAME="***"></SELECT>
Numãr de optiuni <SELECT SIZE=?></SELECT>
Optiuni multiple <SELECT MULTIPLE> (se pot selecta mai multe optiuni)
Optiune <OPTION> (elemente ce pot fi selectate)
Optiune implicitã <OPTION SELECTED>
Dimensiune fereastrã input text <TEXTAREA ROWS=? COLS=?></TEXTAREA>
Nume fereastrã <TEXTAREA NAME="***"></TEXTAREA>
N2.0 Spatiere text <TEXTAREA WRAP=OFF|VIRTUAL|PHYSICAL></TEXTAREA>
TABELE


Definire tabel <TABLE></TABLE> [*]
Chenar tabel <TABLE BORDER=?></TABLE>
Spatiu între celule <TABLE CELLSPACING=?>
Spatiu fatã de marginea celulei <TABLE CELLPADDING=?>
Dimensiune doritã <TABLE WIDTH=?> (în pixeli)
Dimensiune procentualã <TABLE WIDTH="%"> (procentaj din paginã)
Linie tabel <TR></TR>
Aliniere <TR ALIGN=LEFT|RIGHT| CENTER|MIDDLE|BOTTOM
VALIGN=TOP|BOTTOM|MIDDLE>
Celulã tabel <TD></TD> (trebuie sã aparã în interiorul unei linii tabel)
Aliniere <TD ALIGN=LEFT|RIGHT| CENTER|MIDDLE|BOTTOM
VALIGN=TOP|BOTTOM|MIDDLE>
Fãrã linii noi <TD NOWRAP>
Pe câte coloane sã se întindã <TD COLSPAN=?>
Pe câte linii sã se întindã <TD ROWSPAN=?>
N1.1 Dimensiune doritã <TD WIDTH=?> (în pixeli)
N1.1 Dimensiune procentualã <TD WIDTH="%"> (procentaj din tabel)
N3.0b Culoare fundal celulã <TD BGCOLOR="#$$$$$$">
Header tabel <TH></TH> (apare la fel ca datele din interior dar îngrosat, pe centru)
Aliniere <TH ALIGN=LEFT|RIGHT| CENTER|MIDDLE|BOTTOM
VALIGN=TOP|BOTTOM|MIDDLE>
Fãrã linii noi <TH NOWRAP>
Pe câte coloane sã se întindã <TH COLSPAN=?>
Pe câte linii sã se întindã <TH ROWSPAN=?>
N1.1 Dimensiune doritã <TH WIDTH=?> (în pixeli)
N1.1 Dimensiune procentualã <TH WIDTH="%"> (procentaj din tabel)
N3.0b Culoare fundal <TH BGCOLOR="#$$$$$$">
Capturã tabel <CAPTION></CAPTION>
Aliniere <CAPTION ALIGN=TOP|BOTTOM> (înainte/dupã tabel)
FERESTRE


N2.0 Ferestre document <FRAMESET></FRAMESET> (în loc de <BODY>)
N2.0 Înãltime linii <FRAMESET ROWS=,,,></FRAMESET> (pixeli sau %)
N2.0 Înãltime linii <FRAMESET ROWS=*></FRAMESET> (* = dimensiune relativã)
N2.0 Lãtime coloane <FRAMESET COLS=,,,></FRAMESET> (pixeli sau %)
N2.0 Lãtime coloane <FRAMESET COLS=*></FRAMESET> (* = dimensiune relativa)
N3.0b Dimensiune margini <FRAMESET BORDER=?>
N3.0b Margine <FRAMESET FRAMEBORDER="yes|no">
N3.0b Culoare margine <FRAMESET BORDERCOLOR="#$$$$$$">
N2.0 Definire fereastrã <FRAME> (continutul unei ferestre individuale)
N2.0 URL afisat în fereastrã <FRAME SRC="URL">
N2.0 Nume fereastrã <FRAME NAME="***"|_blank|_self| _parent|_top>
N2.0 Dimensiune margine <FRAME MARGINWIDTH=?> (margine stânga si dreapta)
N2.0 Dimensiune margine <FRAME MARGINHEIGHT=?> (margine de sus si de jos)
N2.0 Barã defilare? <FRAME SCROLLING="YES|NO|AUTO">
N2.0 Neredimensionabil <FRAME NORESIZE>
N3.0b Margini <FRAME FRAMEBORDER="yes|no">
N3.0b Culoare margine <FRAME BORDERCOLOR="#$$$$$$">
N2.0 Continut fãrã ferestre <NOFRAMES></NOFRAMES> (pt. browser-e ce nu cunosc frame-uri)
JAVA


Applet <APPLET></APPLET>
Nume applet <APPLET CODE="***">
Parametri <APPLET PARAM NAME="***">
Locatie applet <APPLET CODEBASE="URL">
Identificator applet <APPLET NAME="***"> (pentru referiri din altã parte a paginii)
Text alternativ <APPLET ALT="***"> (pt. browser-e non-Java)
Aliniere <APPLET ALIGN="LEFT|RIGHT|CENTER">
Dimensiune <APPLET WIDTH=? HEIGHT=?> (în pixeli)
Distantare <APPLET HSPACE=? VSPACE=?> (în pixeli)

MISC


Comentariu <!-- *** --> (neafisat de browser)
HTML 3.2 Prolog <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN"> [*]
De cãutat <ISINDEX> (indicã un index de cãutat)
Afisare <ISINDEX PROMPT="***"> (text de afisat la input)
Trimitere cãutare <A HREF="URL?***"></a> (a se folosi un semn de întrebare)
URL fisier curent <BASE HREF="URL"> (trebuie sã fie în header)
N2.0 Nume de bazã fereastrã <BASE TARGET="***"> (trebuie sã fie în header)
Relatie <LINK REV="***" REL="***" HREF="URL"> (trebuie sã fie în header)
Informatii meta <META> (trebuie sã fie în header)
Foi de stil <STYLE></STYLE> (nu prea rãspândit înca)
Scripturi Java <SCRIPT></SCRIPT> (nu prea rãspândit înca)

sursa: werbach.com

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s